آوا و نما

آوا و نما

آوا و نما

آوا و نما

۱ مطلب با موضوع «شعرهای خودم» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بوخَشو

هرچه سیل ایکنم خالیه تی مو جات

تا اییی چشمَلُم روشن ایبویه بات

 

گل مو بَندیرتُم کوشَ وَرکش وَ پات

رَه بره زی بیو جون بوت شیر دات

 

سی دل خُشک مو چشمه یی وُ قنات

خین ایا مِن رَگم تا اِیایه صیات

 

ایزنی گپ شیرین چی عسل و نبات

بو خشو کم بنه مهلو و میخک(1) ونات

 

روز شو بَسکنم خواسمه وَ او خدات

تا قیومت فلک نیکنه وم جدات

 

اَر مریضی کِنه جسمتهَ بی ثبات

غم نیا مِن دلت خُم اِیابُوم فدات

 

دَس وَ دَسُم بیه تا بریمون قلات(2)

تا وَ جونم زنم هر چه درد و بلات

 

نیره از یای مو او همه خاطرات

چی مونییه کسی تَهر مهر و وفات
  • باقر قادری